image_pdfimage_print

Політика щодо безпеки дітей та незахищених дорослих

Політика благодійної організації «Фонд Боярської громади»
щодо безпеки й захисту дітей та дорослих представників вразливих верств населення (незахищених дорослих)

1. Загальні положення
1.1. Благодійна організація «Фонд Боярської громади» (далі – Фонд) розробив та затвердив Політику щодо безпеки та захисту дітей та дорослих із вразливих груп населення (далі – Політика), спираючись на Конституцію України, керуючись законодавством Україні щодо дітей та вразливих груп населення, зокрема Кодексом законів України про адміністративні правопорушення, Кримінальним кодексом України, Законом України «Про охорону дитинства», Законом України «Про соціальні послуги», іншими нормативно-правовими актами та беручи до уваги міжнародні документи щодо захисту прав дітей та вразливих категорій населення, зокрема Конвенцію про права дитини; Конвенцію про права інвалідів; Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права; Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок; Конвенцію проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, поводжень або покарань. Продовжувати читання Політика щодо безпеки дітей та незахищених дорослих