Боярський культурний фонд

Благодійна програма «Боярський культурний фонд»
БО «Фонд Боярської громади»

1. Загальні положення
1.1. Благодійна програма «Боярський культурний фонд» (далі – Програма) передбачає збір коштів, фінансування, організацію та участь у заходах, проєктах та громадських ініціативах, що сприяють розвитку культури в Боярській міській територіальній громаді (далі – Боярська громада), наближених населених пунктах та по всій Україні.
1.2. Програма реалізовується згідно з чинним законодавством України.
1.3. Програма діє відповідно до статутних завдань благодійної організації «Фонд Боярської громади», зокрема таких статей Статуту:
2.3.1. Діяльність у сферах: 1) освіта; 7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини; 12) розвиток міжнародної співпраці;
2.3.4. здійснення інформаційно-просвітницької діяльності;
2.3.5. підтримка меценатської діяльності у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки й наукових досліджень;
2.4.11. сприяння розвитку культури й мистецтва, підтримка талановитих членів громади, зокрема творчої молоді. Сприяння проведенню фестивалів, концертів, художніх читань, вечорів пам’яті, зустрічей з митцями та інших культурних заходів;
2.4.15. сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
2.4.16. сприяння збереженню історичної спадщини, охороні й збереженню пам’яток культури та історії, історико-культурного середовища, місць поховання; проведенню заходів з популяризації історії Боярки та прилеглих населених пунктів;
2.4.17.сприяння розвитку культурного й духовного середовища, реалізації творчого, організаційного, інтелектуального та іншого потенціалу членів Громади, зокрема підлітків та молоді.

2. Мета та напрямки діяльності Програми:
2.1. Мета Програми – розвиток загального культурного рівня Боярської громади шляхом проведення заходів, а також реалізації програм та проєктів у культурній, освітній та інформаційно-просвітницькій сферах.
2.2. Напрямки діяльності Боярського культурного фонду згідно зі статутними завданнями Фонду Боярської громади:
• підтримка меценатської діяльності у сферах освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки й наукових досліджень;
• встановлення і розвиток гуманітарних зв’язків, сприяння співпраці між громадянами, які представляють різні етнічні, культурні та конфесійні групи;
• сприяння розвитку культури й мистецтва, підтримка талановитих членів громади, зокрема творчої молоді;
• організація та сприяння у проведенні фестивалів, концертів, художніх читань, вечорів пам’яті, зустрічей з митцями та інших культурних заходів;
• проведення благодійних масових заходів, зокрема благодійних лотерей, фестивалів, концертів, ярмарків, аукціонів з реалізації майна й пожертв, які надійшли від благодійників, та інших благодійних заходів, що мають стосунок до сфери культури;
• організація та проведення круглих столів, зборів, семінарів, конкурсів, змагань, зльотів, конференцій, громадських обговорень та інших заходів задля розвитку культурного рівня громади;
• сприяння розвитку видавничої справи, засобів масової інформації та інформаційної інфраструктури;
• сприяння збереженню історичної спадщини, охороні й збереженню пам’яток культури та історії, історико-культурного середовища, місць поховання; проведенню заходів з популяризації історії Боярки та прилеглих населених пунктів;
• сприяння розвиткові освіти, науки та виконанню суміжних проєктів та програм, пов’язаних зі сферою культури;
• сприяння у проведенні патріотичних, просвітницьких та культурно-освітніх заходів для членів громади, зокрема для дітей, підлітків та молоді;
• проведення та допомога у фінансуванні конференцій, семінарів, тренінгів, круглих столів та інших заходів, досліджень і консультацій, пов’язаних зі сферою культури.

3. Завдання Програми:
Задля реалізації статутних завдань та досягнення зазначеної мети БО «Фонд Боярської громади» в рамках Програми «Боярський культурний фонд» може:
3.1. Підтримувати громадські ініціативи у різних сферах культури.
3.2. Приймати благодійні внески від громадян України, вітчизняних та міжнародних спонсорів та меценатів на розвиток гуманітарної сфери в Боярській громаді.
3.3. Створювати умови для особистого зростання та самовираження мешканців Боярської громади, сприяти презентації ними своїх творчих надбань.
3.4. Проводити широкий спектр культурно-мистецьких заходів: художні виставки, фестивалі, концерти, перегляд художніх фільмів, зустрічі з видатними людьми тощо.
3.5. Просувати й підтримувати проєкти у галузі мистецтва та культури.
3.6. Залучати меценатів і спонсорів до підтримки творчих особистостей та окремих напрямків культури.
3.7. Виявляти й підтримувати талановиту молодь.
3.8. Запроваджувати окремі стипендіальні програми для підтримки творчих особистостей.
3.9. Організовувати інформаційно-просвітницькі та навчальні заходи: лекції, круглі столи, тренінги, курси, клуби за інтересами тощо.
3.10. Сприяти популяризації творчих надбань боярських митців усіма можливими шляхами.
3.11. Здійснювати видавничу діяльність.
3.12. Проводити заходи із популяризації творчості боярчан: вечори пам’яті, літературно-музичні вечори, художні читання, творчі конкурси тощо.
3.13. Проводити зустрічі з цікавими особистостями з-поміж жителів Боярської міської територіальної громади;
3.14. Організовувати й проводити майстер-класи, практичні семінари, коучінги та інші освітні заходи.
3.15. Сприяти розвитку музейної справи; реалізовувати спільні проєкти, підтримувати проєкти, спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази музеїв Боярської громади; популяризувати їхні екскурсійні програми.
3.16. Співпрацювати з бібліотеками Боярської громади: реалізовувати спільні проєкти; ініціювати збір книг та коштів на їх закупівлю тощо.
3.17. Фінансово підтримувати створення та публікацію електронних та друкованих видань, телевізійних, кіно-, відео- та фотопроєктів культурно-просвітницького спрямування.
3.18. Залучати до суддівства творчих конкурсів видатних митців і талановитих виконавців. Реалізовувати інші заходи в межах статутної діяльності БО «Фонд Боярської громади» та зазначених вище мети й напрямків Програми.

4. Прикінцеві положення
4.1. Кошти, які надходять на рахунок Боярського культурного Фонду, використовується в рамках напрямків цієї Програми.
4.2. Ця благодійна Програма є внутрішнім документом благодійної організації «Фонд Боярської громади» і є довготривалою.
4.3.Приєднатись до Програми можна, зробивши благодійну пожертву на розрахунковий рахунок благодійної організації «Фонд Боярської громади»:

БО ФБГ
ЄДРПОУ 43881894
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Р/р UA103052990000026003040120092 UAH

Контакти:
Голова Боярського культурного фонду
Петраускене Людмила Василівна, тел. 096-668-50-12
Facebook – Людмила Петраускене