Соціально-психологічна допомога

Благодійна програма Фонду Боярської громади
«Соціально-психологічна допомога»

1. Загальні положення

1.1. Благодійна програма «Соціально-психологічна допомога» (надалі – Програма) передбачає комплекс заходів, спрямованих на соціально-психологічну підтримку жителів Боярської міської територіальної громади та Київської області.
1.2. Програма діє відповідно до статутних завдань благодійної організації «Фонд Боярської громади», зокрема, згідно з такими пунктами Статуту ФБГ:
2.3.1. діяльність у сферах: 4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги.
2.4.7. надання допомоги особам, постраждалим від наслідків стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, збройних та соціальних конфліктів, нещасних випадків, пошестей, та інших подібних подій;
2.4.8. надання допомоги біженцям, вимушено переміщеним особам та особам, що перебувають у складних життєвих обставинах;
2.4.9. сприяння соціальній, професійній і психологічній реабілітації ветеранів, безробітних, хворих, сиріт, осіб з інвалідністю, представників інших вразливих категорій;
2.4.23. сприяння в проведенні… соціальних, …, психологічних заходів для членів Громади, зокрема для дітей, підлітків та молоді.

1.3. Мета Програми – підтримка заходів, спрямованих на соціально-психологічну реабілітацію громадян України шляхом збору коштів та фінансування проєктів, заходів та діяльності закладів соціально-психологічного спрямування, інститутів громадянського суспільства чи окремих профільних фахівців.

2. Завдання Програми

2.1. Виявляти та підтримувати громадські ініціативи, спрямовані на подолання соціально-психологічних наслідків російсько-української війни.
2.2. Сприяти соціально-психологічній реабілітації внутрішніх переселенців, що проживають на території Боярської міської територіальної громади та в інших населених пунктах Київської області.
2.3. Вести фандрайзингову діяльність з метою залучення фінансування задля задоволення потреб Боярської громади в частині соціально-психологічної реабілітації.
2.4. Ініціювати, розробляти та фінансувати (у тому числі у партнерстві з іншими організаціями та фізичними особами) проєкти, спрямовані на задоволення потреб членів громади з розв’язання соціально-психологічних проблем різних категорій громадян.
2.5. Сприяти підвищенню ефективності діяльності фахівців, які працюють у сферах надання соціальних та психологічних послуг.
2.6. Сприяти створенню належних умов для фахівців та клієнтів державних та приватних установ, що працюють у сфері надання соціальних і психологічних послуг.
2.7. Сприяти психологічній просвіті та підвищенню рівня психологічної грамотності населення.

3. Заходи, спрямовані на фінансування та реалізацію Програми:

3.1. Заходи, спрямовані на наповнення банківського рахунку Програми: фандрайзингові кампанії, акції, благодійні ярмарки, аукціони тощо.
3.2. Тематичні конкурси проєктів соціально-психологічного спрямування.
3.3. Приймання на рахунок Програми цільових коштів, призначених на поліпшення рівня соціально-психологічних послуг населенню, зокрема вразливим категоріям та створення належних умов фахівцям та клієнтам окремих установ.
3.4. Фінансування проєктів, заходів та діяльності закладів соціально-психологічного спрямування, інститутів громадянського суспільства чи окремих профільних фахівців.
3.5. Будь-які інші заходи в рамках статутних напрямків Фонду, задекларованих цією Програмою.

4. Прикінцеві положення

4.1. Кошти, що надходять на рахунок Програми «Соціально-психологічна допомога» використовуються в рамках напрямків цієї Програми.
4.2. Програма є внутрішнім документом благодійної організації «Фонд Боярської громади» і є довготривалою.

Підтримати програму можна благодійним внеском: 

Картка ПриватБанку (при введенні картки відбувається перенаправлення на реквізити Фонду Боярської громади):
5169 3305 3015 7004

Або за реквізитами:
БО ФБГ
ЄДРПОУ 43881894
АТ КБ “ПРИВАТБАНК”
Р/р UA213052990000026006010119438